Founder & History 2017-01-12T07:02:03+00:00

تاریخچه بنیاد غیر انتفاعی آینه :

پویایی و هدفمندی یک سازمان بر پایه فلسفه، ارزش‌ها، بینش و اهداف پایه گذار آن استوار می باشد. داریوش اقبالی ، هنرمند و فعال اجتماعی بنیاد آینه را در آستانه پا نهادن به دنیای بهبودی در سال ۲۰۰۰ پایه گذاری نمود. هدف بنیاد غیر انتفاعی آینه آگاهی، آموزش و پیشگیری در رابطه با آسیب های اجتماعی است.

هدف داریوش اقبالی از سر آغاز فعالیت هنری اش بر این بوده که در حد توان، زبان احساسات و دردهای مشترک هموطنانش باشد؛ هر چند که در این راه نه تنها مورد تفتیش و بازداشت قرار گرفت، بلکه پس از ترک وطن با فراز و نشیب های فراوان مواجه شد. با پایه گذاری بنیاد آینه او دامنه فعالیت های خود را گسترده تر نمود تا پیام بهبودی را به گوش هموطنانی که از بیماری جهانی اعتیاد رنج می برند برساند، و توجه جامعه فارسی زبان و سازمان های غیر انتفاعی بین المللی و رسانه ها را به آسیب های اجتماعی که موزیانه و موریانه وار به موازات نقض حقوق بشر در سراسر دنیا قربانی میگیرد جلب نماید. هدف او توانمند ساختن جامعه با آگاهی، آموزش و پیشگیری برای همه نیازمندانی است که می سوزند تا زندگی کنند، و زندگی می کنند تا بسوزند. داریوش از میان مردم برخاسته تا با آنها همقدم، همصدا و همغصه باشد و با عزمی راسخ از ”من” به ”ما” شدن نزدیک شده، تا به مرهم گزاری بر زخم های مشترک جامعه جهانی جامه عمل بپوشاند.

نهادینه کردن فرهنگ آموزش در بنیاد آینه مقصد نیست، سفری است عاشقانه. سفری که حاوی تهیه وارائه بیش ازچهارهزار برنامه های آموزشی هفتگی تلویزیونی و رادیویی، سمینارها و کنفرانس های رایگان آگاهی دهنده در سراسر دنیا، سخنرانی ها و مشارکت های تکان دهنده در سطح مدارس و دیگر مراکز آموزشی، برگزاری گردهمایی راهیان دنیای بهبودی، تهیه کتاب های آموزشی و ارائه تارنماها و چت روم های مجازی ، پایه گذاری کمپین درختکاری و حمایت از کودکان کار و خیابان و بدسرپرست می باشد.

بنیاد آینه از سرآغاز فعالیت برآن بوده تا با همدلی، همزبانی و همیاری فرد فرد جامعه را به مرهم گذاری دعوت نماید. دراین راستا، هدف بنیانگذار آینه تشویق احداث یک مثلث سلامت، متشکل از افراد جامعه، سازمان های غیر انتفاعی بین المللی و رسانه های مسئول می باشد چرا که تلفیق توانایی های سه ضلع این مثلث تنها راه رهایی اصولی و کارآمد جامعه جهانی از بند آسیب های اجتماعی است.

ارائه راهنمایی های اصولی برای دستیابی به بهبودی برای آنان که مستقیم و یا غیر مستقیم قربانی بیماری مزمن ، پیشرونده و کشنده اعتیاد و دیگر آسیب ها اجتماعی هستند بخشی دیگر از اهداف تارنماهای بنیاد آینه، همچون تارنمای بهبودی چت می باشند. در این تارنما، بنیاد آینه روزنه ای را به روی آسیب دیدگان باز نموده تا با توشه آگاهی چراغ راه این عزیزان باشد. از آنجا که مفید بودن در رابطه با نیازهای جامعه همیشه در صدر اولویت های بنیاد آینه قرار داشته، یکی دیگر از اهداف ما پایه گذاری مراکز آموزشی و اجتماعی رایگان بوده تا با یاری متخصصین و داوطلبانی دلسوز، با عشقی بلاعوض، در ارائه خدمات انساندوستانه و حیاتی جامعه جوابگوی عزیزان نیازمند باشیم.

ما در بنیاد آینه برآنیم تا راهی بیابیم و یا راهی بسازیم تا فرد فرد جامعه را در راستای رسیدن به جامعه ای سالم و زندگی پویا با توشه آگاهی، آموزش و پیشگیری مسلح سازیم.