برنامه تلویزیونی آینه : ۱۶ آوریل ۲۰۱۶: سمینار بنیاد آینه درتورنتو ، با حضور داریوش اقبالی و متخصصین

2016-04-17T14:49:14+00:00 April 17th, 2016|ayeneh-tv|

Comments Off on برنامه تلویزیونی آینه : ۱۶ آوریل ۲۰۱۶: سمینار بنیاد آینه درتورنتو ، با حضور داریوش اقبالی و متخصصین

Rat study reveals long-term effects of adolescent amphetamine abuse on the brain

2016-10-28T19:25:01+00:00 April 11th, 2016|science-news|

Psychology professor Joshua Gulley, left, graduate student Shuo Kang and their colleagues found that amphetamine abuse in young rats led to changes in dopamine signaling in the brain that persisted into adulthood.   Photo by L. Brian Stauffer   The study, reported in the journal Neuroscience, found that amphetamine leads to changes in dopamine signaling. [...]

Comments Off on Rat study reveals long-term effects of adolescent amphetamine abuse on the brain

Teens who smoke pot at risk for later schizophrenia, psychosis

2016-10-28T19:25:02+00:00 April 11th, 2016|science-news|

Teenagers and young adults who use marijuana may be messing with their heads in ways they don’t intend. Evidence is mounting that regular marijuana use increases the chance that a teenager will develop psychosis, a pattern of unusual thoughts or perceptions, such as believing the television is transmitting secret messages. It also increases the risk of [...]

Comments Off on Teens who smoke pot at risk for later schizophrenia, psychosis

برنامه تلویزیونی آینه : ۹ آوریل ۲۰۱۶: بیماری اعتیاد و زنان

2016-04-10T12:59:46+00:00 April 10th, 2016|ayeneh-tv|

Comments Off on برنامه تلویزیونی آینه : ۹ آوریل ۲۰۱۶: بیماری اعتیاد و زنان

Seminar in Orange county Chapman University – Jan 10, 2016

2016-09-28T23:14:08+00:00 April 6th, 2016|archive-events|

Our goal in the organization of this educational seminar was to present a more in depth presentation of child rearing with special attention to the mental and emotional needs of our children. The different aspects of parenting, parenting styles and preventative measures especially with regard to the disease of addiction were explored, as well as [...]

Comments Off on Seminar in Orange county Chapman University – Jan 10, 2016

Seminar in Toronto “Human’s and adaptability to change” – Nov 15, 2015

2016-09-28T23:14:08+00:00 April 6th, 2016|archive-events|

The main objective of this seminar was to address the importance of encouraging our individual ability to change and to accept change. Special attention was directed towards the negative side effects of old cultural prejudices and approaches which only exacerbate one's attempt to be a positive energy in the lives of those who are suffering [...]

Comments Off on Seminar in Toronto “Human’s and adaptability to change” – Nov 15, 2015

Seminar at California State University Northridge – Nov 16, 2013

2016-09-28T23:14:08+00:00 April 6th, 2016|archive-events|

Ayeneh was invited by the Iranian Student Association at CSUN to organize an educational presentation regarding the destructive power of the international disease of addiction. Captain Rod Kush, from the Detective Division - Narcotics Bureau was one of our guest speakers who reviewed the latest trend in drug abuse. [gmedia id=80]

Comments Off on Seminar at California State University Northridge – Nov 16, 2013