کمپین درختکاری بنیاد آینه 2021-05-24T18:19:07+00:00

کمپین درختکاری بنیاد آینه

بنیاد آینه از سال ۲۰۱۵  حرکتی عاشقانه را با یک کمپین درختکاری آغاز نموده.  تا به امروز در سرزمین مان نزدیک به هشت هزار  نهال به همت بهبودیافتگانی که با توشه عشق دوباره جوانه زدن را به خود و کره خاکی هدیه میدهند کاشته شده. از آنجا که امروز تخریب محیط زیست به بحرانی جهانی تبدیل شده،  از شما عزیزان دعوت میکنیم تا در این حرکت سمبلیک با بنیاد اینه همراه شوید و با کاشتن یک نهال از محیط زیست زخمدارمان جبران خسارت کرده، یادآور شکوه جان بخشیدن به این خانه جهانی باشیم. باشد تا این حرکت بهانه ای باشد برای آموزش احترام  به محیط زیست به آینده سازان و فرصتی برای دوباره جوانه زندن مرهم گذاری در فرد فرد جامعه. بیاییم با هم و در کنار هم نقشی آگاه و هدفمند در راستای پاسداری از طبعیت و محیط زیست ایفا کنیم.
لطفأ کلیپ های درختکاری خود را به info@ayeneh .org ایمیل کنید 
لطفأ از # زیر بر روی ویدیوهای درختکاری خود استفاده کنید.

Ayeneh's Tree Planting